De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indholdet sponsoreret."

Swot-analysen er en klassisk konkurrent analyse. Du bruger den når du skal sammenligne din virksomhed med andres. Det kan også være en god ide, at lave den over din egen virksomhed. Den vil måske kunne vise dig nogle punkter du ikke selv havde set. Er du i tvivl om hvad SWOT-analysen går ud på, så får du en forklaring herunder.

SWOT-analyse

En swot-analyse er delt op i fire punkter.

  1. Styrker
  2. svagheder
  3. muligheder
  4. trusler

Når du laver din swot-analyse, analyserer du altså først din virksomheds styrker. Hvilke fordele har du eller din virksomhed overfor konkurrenterne på markedet og hvad er jeres største styrker?
Ved næste punkt skal du finde frem til jeres svagheder. Hvor er i svagest i forhold til jeres konkurrenter og hvad kan i eventuelt gøre ved det?
Dernæst skal du analysere jeres muligheder på det givne marked. Det kan både være et marked i allerede er på eller et nyt marked. Til sidst skal du finde ud af hvilke trusler i har mod, at fuldføre en ønsket handling.

Hvis du vælger, at lave den med en konkurrent som hovedfokus hvor din virksomhed er ”konkurrent” i analysen. Så vil du kunne finde din konkurrents styrker og svagheder. Måske du kan bruge dem til noget gavnligt på længere sigt. SWOT analysen er brugbar i mange forskellige situationer.

Er I synlige på google?

Hvis ikke I er synlige på google, så vil det være en af jeres store svagheder. I dag bør alle virksomheder gøre en kæmpe indsats i forhold til SEO. Men du tænker måske – hvad er SEO? Så er det en rigtig god ide at få hjælp til det. Vi skal alle gøre det vi er bedst til. Hvis du ikke interessere dig for seo, så find nogen der gør og få deres hjælp.