De hyperlænker du finder i dette indlæg er af kommerciel karakter og dermed er indholdet sponsoreret."

Den kan være en fantastisk følelse, når man kan gå på arbejde sidde i det samme store miljø som sine gode kollegaer. Det gør mange gode ting for humøret og for arbejdsdagen. I det hele taget det sociale liv på kontoret uhyre vigtigt for vores trivsel og for måden hvorpå vi opfatter vores arbejdsplads id et store billede.

Det er da også disse ting som netop taler for de moderne store fælles kontorområder, hvorimod støjen i selv samme omgivelser er det, som taler imod. For når man arbejder sammen med mange mennesker, så vil der unægtelig opstå problemer fra støj og larm.

Støj og larm er det, som dræber produktiviteten allermest på en arbejdsplads. Det er det blandt andet fordi, at det frarøver folk deres mulighed for at koncentrere sig. Nogle vil dog mene, at det er at overreagere, når man taler om, at man ikke kan koncentrere sig på grund af larmen i et kontorområde. Men det man skal huske på er, at støj opleves forskelligt fra person til person. Det betyder altså, noget som nogle personer vil opfattes som nærmest bare en summen i baggrunden, kan svare sig til at nogle står og taler en ind i øret for andre. Støj er derfor noget, som skal reduceres, hvis man som virksomhed ønsker at få det største udbytte fra sine medarbejdere. Desuden er det meget vigtigt at huske på, at mange ansatte i dag har meget travlt i deres arbejde, hvilket kan føre til øget stress. Og har man travlt med vigtige opgaver, som man kommer længere og længere bagud med, fordi man ikke kan koncentrere sig i et larmende miljø, stiger mængden af stress og frustrationer. Det kan i værste tilfælde føre til sygemeldinger af kortere eller længerevarende slags.

Sådan slipper du af med støjen

Noget af det som skaber mest støj, er løs snak i kontoret. Denne snak består af alt fra uformelle samtaler mellem kollegaer til telefonsamtaler eller møder som foregår hen over bordene.

Den løse snak kan være svær at dæmme op for og kræver derfor oftest kulturændringer på arbejdspladsen. Møderne er dog lettere at gøre noget ved, da man for eksempel kan investere i en telefonboks eller på anden vis indrette arbejdspladsen, så man får fjernet disse samtaler fra de store fællesrum. Dermed indretter man sig, så samtalen fordeles og lydniveauet sænkes – helt dertil, hvor der er et behageligt arbejdsmiljø for alle.